Skip navigation
9

Össur Rigid Dressing (ORD)

Össur Rigid Dressing (ORD)


HC000718

Össur Rigid Dressing (ORD) är ett vakuumbandage som används för att kontrollera ödem, förhindra knäkontraktur samt skydda stumpen den  första tiden efter en transtibial amputation. ORD appliceras på några minuter direkt i operationssalen. Bandaget formas för hand och försluts  med hjälp av vakuumpump.

ORD underlättar tidig mobilisering, förenklar patientomvårdnaden och säkerställer en kontinuerligt bra passform. Bandaget fungerar dessutom
utmärkt som fallskydd nattetid de första veckorna.

Össur Rigid Dressing gör stumpen väl för beredd inför kompressionsbehandling med Iceross Post-Op silikonhylsa.

OBS! ALLA OMKRETSMÅTT ÄR TAGNA ÖVER BANDAGET