Skip navigation
9

RHEO KNEE® XC

RHEO KNEE® XC


HCRHEOXC

RHEO KNEE XC är en säker, följsam och dynamisk mikroprocessorkontrollerad (MPK) protesknäled. Den ger brukaren god hjälp redan från den tidiga rehabiliteringsfasen ända fram till full återhämtning vilket möjliggör ett aktivt vardagsliv i hemmet och på jobbet, t.ex. cykling, löpning och gång uppför trappa. RHEO KNEE XC är fullmatad med modern och effektiv teknik vilket gör den intuitiv och snabb och enkel att gå med. Den anpassar sig automatiskt efter brukaren och ger alltid rätt motstånd i varje situation, oavsett aktivitet eller belastning.

Egenskaper

 • RHEO KNEE XC ger brukaren god hjälp redan från den tidiga rehabiliteringsfasen ända fram till full återhämtning vilket möjliggör ett aktivt vardagsliv i hemmet och på jobbet, med t.ex. cykling, löpning och gång uppför trappa.
 • Automatiskt anpassad och intuitiv kontroll av stöd- och svingfasen.
 • Initiering av svingfasen är enkel och förutsägbar oavsett underlag.
 • Automatisk snubbelkontroll reducerar risken att brukaren snubblar och faller.
 • Enhanced Stability Control - ökad säkerhet under stödfasen (initial contact/swing initiation sensitivity) för osäkra och/eller nyamputerade brukaren. Ortopedingenjören slår av funktionen när brukaren känner sig trygg i sin gång.
 • Manuellt extensionslås - låser knäleden i full extension för ökad säkerhet och komfort.
 • “Weatherproof design” - tål stänk av färskvatten.
 • Styrs med ÖSSUR LOGIC app för iOS-enheter. Finns i Expert Mode (CPO) och User Mode (brukare):
  • Expert Mode: Lätt och smidig inställning/ tillpassning och justering av knäleden. Tillgång till brukarövningar och aktivitetsrapport.
  • User Mode: Tillgång till brukarövningar som stöd till fortsatt funktionell träning hemma - bäddar för bättre och säkrare protesgångare.
  • Tillgång till information om aktuellt batteristatus och antal steg.
 • Smart Extension - möjliggör att med symmetri och mindre ansträngning resa sig från sittande till stående.
 • Möjliggör gång över hinder och gång bakåt.

Aktivitetsnivå

Impact LevelExample

Låg

Gång med eller utan hjälpmedel i en hastighet, inomhus och lite utomhus, t ex förflyttning i och runt hemmet.

Medel

Gång med möjligheten att växla gånghastighet och gångmönster, ”självsäker” gång utomhus.

Hög

Snabb gång, jogging, lättare kroppsarbete och motionsidrott

Dynamic Solutions

RHEO KNEE XC
Art nr.Beskrivning
RKNXC0003 3 års garanti, exkl. service
RKNXC0005 5 års garanti, inkl. 40 mån

RHEO KNEE XC Kit innehåller

 • RHEO KNEE XC
 • RHEO KNEE-laddare för nätdrift
 • Garantisedel
 • Bruksanvisning

RHEO KNEE XC med proximal gänganslutning

Pyramidhona med utvändig gänga (låg bygghöjd) för långa TF-stumpar och KD. För beställning av RHEO KNEE XC med proximal gänganslutning, lägg till A-145310 till ditt RHEO KNEE XC.

Pyramidhona med utvändig gänga
Art.nr.BeskrivningBygghöjdVikt
A-145310 Pyramidhona med utvändig gänga 9mm (3/8") 33g (1.16oz)
Tillbehör RHEO KNEE XC
Art.nr.Beskrivning
N/A Össur LOGIC för iOS - finns på App Store
BIC00110 Bionic Protector till RHEO KNEE XC
PRX00421 Laddare med EU-kontakt
RHEO KNEE XC utökad garanti*
Art.nrBeskrivning
* Maximal/total garantiperiod: 5 år. Garantin måste beställas inom 12 månader efter inköpsdatum.
RKN3SC20M Frivillig 20 mån service
Unity
Art.nr.BeskrivningPassar följande protesfötter
UTF0001 Unity TF Hylsventilsats Alla

Össur LOGIC

RHEO KNEE och RHEO KNEE XC styrs av ÖSSUR LOGIC, en programvara som förser brukare och ortopedingenjörer med information och funktioner. Finns i Expert Mode (för ortopedingenjörer) och User Mode (för brukare).

Nu har ÖSSUR LOGIC försetts med en funktion som gör det möjligt för brukaren att i sin egen takt fortsätta med sin träning hemma för att bli en bättre och säkrare gångare. Genom app:en får brukaren tillgång till specialanpassade övningar, där brukaren får direkt feedback på, hur t.ex. viktfördelningen/ belastningen är.

ÖSSUR LOGIC finns för iOS-enheter (iOS 9.3 eller senare) och kommunicerar trådlöst med iOS-enheter (iPad, iPhone) via Bluetooth.

ÖSSUR LOGIC - EXPERT*

 • Autoinställningar
 • Finjusteringar
 • Enhanced stability control - ger ökad säkerhet under stödfasen (initial contact/swing initiation sensitivity)
 • Load monitor: visar knävinkel och belastning
 • Tillgång till brukarövningar och aktivitetsrapport. Aktivitetsrapport kan exporteras i PDF-format (stegräknare, gånghastighet, genomsnittlig gånghstighet).

*OBS! Licens-kod krävs för ÖSSUR LOGIC EXPERT

ÖSSUR LOGIC - BRUKARE

 • Tillgång till brukarövningar som stöd till fort- satt funktionell träning hemma
 • Batteristatus
 • Stegräknare
 • Bukarinformation
 • Länk till bruksanvisning
 

Össur Logic App i App Store


ÖSSU LOGIC -appen kan laddas ner utan kostnad på App Store. App Store.

Expert mode kan endast användas av ortopedingenjörer/ vårdgivare

För de brukare som inte har tillgång till ÖSSUR LOGIC-app:en kan övningarna för funktionell träning skrivas ut i pappersformat (finns under fliken ”DOKUMENT”).

RHEO KNEE XC Specifikationer

RHEO KNEE® XC PRODUCTS_PRODUCT_INFORMATION
Amputationsnivå:

Transfemoral

Knäleds-/höftledsexartikulation

Aktivitetsnivå: Låg till hög
Vikt: 1.61kg (3.56lbs)
Bygghöjd: 236mm (9 1/4")
Flexionsvinkel: 120º
Aluminum chassi: Ja
Maximal patientvikt 136 kg / 300 lbs - (Aktivitetsnivå: Låg - Medel)
100 kg / 243 lbs - (Aktivitetsnivå: Hög)