Skip navigation
12

Össsur Dynamic Solutions

p>Utformad för att uppmuntra personer som återupptar ett aktivare liv och vill öka sin rörlighet och återgå till vanliga aktiviteter. Genom att övervinna potentiella hinder och anta en mer dynamisk livsstil kan man också minska inverkan av amputeringar både på samhällelig och på individuell nivå.

För personer med en dynamisk livsstil är en bra liner och en bekväm proteshylsa grundläggande för en effektiv och säker suspension. Bekvämlighet är också väsentligt för personer som står mycket t.ex. på jobbet eller tar hand om andra. En knäprotes ska ge smidiga, naturliga rörelser och en lämplig stabilitet, medan en fotmodul måste ha utmärkt energiåtervinning och ledrörlighet med mjuk roll-over, vilket ger mindre belastning på den friska sidan.