Skip navigation
9

Iceross® POST-OP TT Liner

Iceross® POST-OP TT Liner


HCICPOTT

Iceross POST-OP TT Liner används vid tidig kompressionsbehandling. Bäst resultat erhålls om den används tillsammans med Össur Rigid Dressing (ORD). ORD är ett vakuumbandage som appliceras på amputationsstumpen redan i operationssalen och som används 5-7 dagar postoperativt. Linerns utsida är försedd med en s.k. "Easy Glide coating" för att underlätta på- och avtagning.

Tidig kompressionsbehandling med Iceross POST-OP TT Liner har visat sig understödja tidig mobilisering och påskynda amputationsstumpens sårläkningsprocess. Därmed kan den amputerade protesförsörjas redan på ett tidigt stadium vilket gör den amputerade mer självständig och mindre beroende av vårdpersonal.

Kompressionsbehandling med Iceross POST-OP TT Liner säkerställer optimal volym- och stumpform och gör brukaren väl förberedd inför protesförsörjningen, något som minskar risken för protestekniska komplikationer. Linern kan steriliseras i autoklav och kan även användas i den temporära proteshylsan.

Fördelar med Iceross POST-OP TT Liner:

  • Effektivare sårläkning
  • Stödjer ödemreduktion
  • Reducerar stumpvolymen
  • Möjliggör tidig protesförsörjning

Iceross POST-OP TT Liner Specifikationer

Iceross® POST-OP TT Liner PRODUCTS_PRODUCT_INFORMATION
Amputationsnivå:

Transtibial

Storlekar: 22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45.
Profil: 2mm
Matrix: 10cm
Egenskaper:

Stabiliserande matrix

PRODUCTS_EASY_GLIDE

Egenskaper

Stabiliserande matrix

Stabiliserande matrix

Kombinationen av ett storleksanppassat paraply och en integrerad distal förstärkning i tyget (matrix) optimerar kraftfördelningen och minimerar pumprörelsen.


PRODUCTS_EASY_GLIDE

PRODUCTS_EASY_GLIDEPRODUCTS_EASY_GLIDE_DESCRIPTION