Skip navigation
9

Össur Prosthetic Solutions


Beprövad teknik, evidensbaserad design och utmärkt funktion

Många av våra produkter är utvecklade av amputerade för amputerade och vi fokuserar ständigt på ny innovation som hjälper våra brukare att få ett liv utan begränsningar.