Skip navigation
9

Blue is You. From Comfort to Compliance with Spinal Solutions.

miami j select

Komfort och användarvänlighet med Össur Spinal Solutions

Utvecklingen vid behandlingen av akuta, traumatiska ryggskador har stadigt gått framåt de senaste åren. Med evidensbaserad kunskap som grund och en stark önskan om att kunna påverka patientresultaten i praktiken, strävar vi efter att kunna göra skillnad med hjälp av vårt urval av bekväma och funktionella ortoslösningar för nacke och rygg.

När en vårdplan görs upp efter en ryggskada, måste klinikerna först fastställa ryggradens stabilitet för att bedöma de neurologiska riskerna. För vissa stabila kotfrakturer kan en icke-operativ behandling vara ett bra alternativ till operation, och man kan åstadkomma likvärdiga långvariga resultat genom att använda en ortoslösning.

Det primära syftet med en ryggortos är att öka stabiliteten i ryggraden på alla anatomiska plan för att säkerställa immobilisering. Det sekundära syftet är att begränsa progressionen av deformiteten och ge stabilitet under läkningen. Össur förstår dessa mål för icke-kirurgisk behandling och har bidragit genom att arbeta med kliniker för att utveckla ortoslösningar för nacke och rygg som erbjuder både bättre användarvänlighet och komfort.

Norska  Danska

För mer information, se vårt Advanced Resolve Halo-webinar från 2018 (1:04:14) och/eller ladda ner vår poster.

 Halo 3   spine 2