Skip navigation
9

Coming up soon – Unloader One® X

UOX

 
För bättre komfort, användarvänlighet och estetik

Målet med vår nya Unloader One X var att använda 20 års erfarenhet av en kliniskt beprövad produkt (Unloader One) och förbättra komforten, användarvänligheten och estetiken samtidigt som samma grad av smärtlindring bibehölls – allt för att skapa en lösning som skulle kunna passa fler patienter.  

Under flera skeden av utvecklingsprocessen involverade vi intressegrupper för att ta del av deras idéer, bästa praxis och kunskaper gällande användarbeteende och resultat. Nästan tre spännande år förflöt från de första tankarna och skisserna till den slutgiltiga designen och produktlösningen – och nu är vi färdiga! Unloader One X är klar för lansering i januari 2020.

Titta på User Fitting Instruction videon och se hur Unloader One X fungerar (2 min 13 sek).

UOX 2