Skip navigation
9

Coming up soon – i-Limb® Wrist

ilimbwrist


För personer som saknar en del av, eller hela sin övre extremitet, har handledsrotation alltid varit en utmaning, eftersom de tillgängliga lösningarna helt enkelt inte har varit tillräckligt bra. Fram tills nu.

I början av 2020 kommer Össur att lansera i-Limb Wrist. Den har designats för att skapa en enklare, mer pålitlig och reflexmässig process, genom att rationalisera de multipla och tidskrävande stegen som de amputerade tidigare, traditionellt sett, varit tvungna att ta. Nu sker detta automatiskt. 

i-Limb Wrist har designats för att utföra komplett rotation snabbt, naturligt och effektivt, med hjälp av två digitala elektroder och en inbyggd kodomvandlare, som kan avläsa specifika, mer naturliga muskelrörelser i användarens kvarvarande extremitet. Det betyder att brukaren inte längre behöver göra en aktiv omkoppling vilket är fallet för de traditionella rotationsenheterna på marknaden. 

i-Limb Wrist är kompatibel med alla Össurs multiartikulerande i-Limb proteshänder. Tack vare möjligheten att välja mellan tre olika kontrollmetoder (Smart, Hög/Låg och Medkontraktion) kan de som använder en i-Limb-handprotes känna sig trygga i alla sina vardagsaktiviteter. 
 
I kombination med Össurs flaggskepp i-Limb Quantum utför i-Limb Wrist samtidig rotation, det vill säga den roterar automatiskt handleden till den optimala positionen för det grepp som användaren valt. 80 procent av de som utvärderat funktionen i kliniska studier ansåg att den samtidiga rotationen var fördelaktig.  

i-Limb Wrist programmeras via Össurs egna Biosim-app, en app som används för att identifiera och kalibrera användarens minutiösa muskelrörelser under anpassningsprocessen för i-Limb. Hemma kan användare även använda My i-Limb-appen via sin egna iOS-smarttelefon närhelst de önskar få tillgång till de snabba greppen.

 Norska  Danska

Titta på vår animerade video för att se hur i-Limb Wrist fungerar (57 sek).

ilimb video 2