Skip navigation
9

Direct Socket (DS) TT ersätter Modular Socket System (MSS)

MSS ersätts från och med nu med DS. De två systemen är sinsemellan inte helt utbytbara, d.v.s. MSS-resinen kan inte rakt av användas med de nya DS-fiberflätorna och vice versa.

PRODUKTÄNDRINGAR:

  • Ny design av fiberflätornas distala adapter som underlättar injektionen av resin.
  • Ny design av tejpringen - nu med två skruvhål för att kunna skruvas fast och ett spår för liten O-ring. 
    Den lilla och den stora O-ringen, som från och med nu följer med tejpringskitet, ger en finare övergång på hylsan. 
  • Anslutningspinnen, som skruvas fast på Casting linern, är förlängd för att underlätta demonteringen.  
  • Injektionsslangen har försetts med 2 klämringar för att minska risken för läckage från injektionsverktyg och injektionsventil.
  • Hålet för injektionsventilen har finjusterats för att minimera risken att ventilen spricker om man drar åt för hårt.
  • En helt ny basaltfiberfläta har lagts till som ett komplement till nuvarande glasfiberflätor/kolfiberflätor.

    Kontakta Kundsupport på tel +46 (0)18 18 22 00 eller mail [email protected] vid frågor.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT
Katalogsidor på engelska 
DS NEWS
Minimanual DS
DS - aktuella art.nr.