Skip navigation
9

Förändringar i samarbetet med Schein fr.o.m. 1 febr 2018

Fr.o.m. 1 februari 2018 kan Scheins produkter beställas direkt från Scheins huvudkontor i Tyskland. Össur Nordic kommer fram till 1 mars 2018 att leverera produkterna som vanligt men från och med 1 mars tar Schein över. 

Beslutet har tagits i fullt samförstånd mellan Össur Nordic och Schein och vi kommer att samarbeta fullt ut för att säkerställa en smidig och bekymmersfri övergång för dig som kund. 

För mer information, se Changes in co-operation_SE / Changes in co-operation_ENG