Skip navigation
9

Lite smartare, lite bättre: Senaste nytt i produktfamiljen RHEO KNEE®

På Össur gör vi saker och ting lite annorlunda. Genom att aktivt välja (Magneto-Rheological (MR) -vätska och ett styrsystem helt utan ventiler för våra mikroprocessorkontrollerade (MPK) protesknäleder, möjliggörs extremt snabba ändringar i RHEO KNEE och RHEO KNEE XC, något som kommer brukaren till godo genom säkerhet, följsamhet och dynamik.

RHEO KNEE och RHEO KNEE XC anpassar sig automatiskt efter brukaren och ger alltid rätt motstånd i varje situation – oavsett aktivitet och belastning.


RHEO KNEE XC

FROM EARLY REHAB TO FULL RECOVERY, GO ANYWHERE

RHEO KNEE® XC ger brukaren god hjälp redan från den tidiga rehabiliteringsfasen ända fram till full återhämtning vilket möjliggör ett aktivt vardagsliv i hemmet och på jobbet. RHEO KNEE XC tillåter allt från träning på stationär motionscykel till att cykla i varierande hastighet i transport- eller träningssyfte, navigera i snäva utrymmen, flanera på stan eller vandra i fjällen i ett stilla sommarregn. Vinsten med att förse brukaren med en MPK-knäled redan i den tidiga rehabiliteringsfasen är stor, eftersom RHEO KNEE XC och RHEO KNEE, till skillnad från mekaniska protesknäleder, understödjer ett naturligt gångmönster och gör det enklare för brukaren att komma igång.

 

RHEO KNEE

THE PERFECT COMBINATION OF STABILITY AND DYNAMICS

RHEO KNEE anpassar sig automatiskt och intuitivt och kan i princip, utan fördröjning, skifta från maximalt motstånd för stabilitet i stödfasen, till minimalt motstånd för dynamisk och följsam extension i svingfasen. Denna förmåga till omedelbar respons möjliggör en naturlig, säker och energieffektiv gång med hög säkerhet utan fjärrkontroller eller modes. RHEO KNEE-knälederna är dessutom smarta nog att själva förstå och justera motståndet när brukaren till exempel vill bära en golfbag, ryggsäck, matkassar eller vill cykla.

 

SENASTE NYTT - RHEO KNEE XC & RHEO KNEE

  • UPPDATERAD ÖSSUR LOGIC APP – RHEO KNEE XC och RHEO KNEE styrs av ÖSSUR LOGIC, en programvara som förser brukare och ortopedingenjörer med information och funktioner. Nu har ÖSSUR LOGIC App:en försetts med en funktion som gör det möjligt för brukaren att i sin egen takt fortsätta med sin träning hemma för att bli en bättre och säkrare gångare.
  • ENHANCED STABILITY CONTROL – ger ökad säkerhet under stödfasen (initial contact/swing initiation sensitivity) för osäkra och/eller nyamputerade brukare. Ortopedingenjören slår av funktionen när brukaren känner sig trygg i sin gång.
  • FÖRSTÄRKT SKYDDSHÖLJE – Mer robust skyddshölje och lättare åtkomst till laddningsporten.
  • SMART EXTENSION – möjliggör att med symmetri och mindre ansträngning resa sig från sittande till stående (avlastar den icke-amputerade sidan).

Och för RHEO KNEE XC:

  • FINJUSTERAD AUTOMATIC CYCLING RECOGNITION – nu känner RHEO KNEE XC av cyklingsrörelsen redan vid riktigt låg kadens

Läs mer om RHEO KNEE och RHEO KNEE XC här.