Skip navigation
9

Patientinformation om knäartros

Össur arbetar kontinuerligt för att underlätta livet för de som drabbats av artros. En av insatserna är våra nordiska websidor om knäartros. De syftar till att sprida information om hur man kan undvika ökad smärta och förhindra snabb försämring när man börjar märka symptom för artros.

Besök våra informationssidor om knäartros, där du även kan hitta återförsäljare av Unloader i ditt land