Skip navigation
9

Innovator®

Innovator®


HC000570

Indikationer

  • Postoperativ/posttraumatisk ROM-kontroll eller immobilisering

Egenskaper och fördelar

  • Flektionen kan snabbt justeras till 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105 eller 120 grader. Extensionsen kan justeras till 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 eller 90 grader.
  • Snabb och enkel justering av ROM-led
  • Skenorna kan enkelt brytas av för längdanpassning.
  • Verktyg för förkortning av remmar ingår.

Nödvändiga mått

  • Omkrets: mått tas 15 cm över mitten av patella

Beställningsinformation

Innovator
PartFoamSizeThigh Circ*Length
403100 403100i Cool Regular Up 10 27" (69cm) 24" (61cm)
403102 Cool X-Large 27-35" (69-89cm) 24" (61cm)
403101 Cool Regular Up 10 27" (69cm) 28" (71cm)
403103 Cool X-Large 27-35" (69-89cm) 28" (71cm)
403300 Full Regular Up 10 27" (69cm) 16" (40cm)
403301 Full X-Large 27-35" (69-89cm) 16" (40cm)
403200 403200i Full Regular Up 10 27" (69cm) 24" (61cm)
403202 Full X-Large 27-35" (69-89cm) 24" (61cm)
403201 Full Regular Up to 27" (69cm) 28" (71cm)
403203 Full X-Large 27-35" (69-89cm) 28" (71cm)
* Measure thigh circumference 6" above mid-patella

 

Innovator - Accessories
Part#FoamAccessory
403175 Cool Replacement Softgood, Regular
403176 Cool Replacement Softgood, X-Large
403275 Full Replacement Softgood, Regular
403276 Full Replacement Softgood, Regular Long
403277 Full Replacement Softgood, X-Large
403278 Full Replacement Softgood, X-Large Long
403199 Cool Strap Length Reduction Kit
403299 Full Strap Length Reduction Kit