Skip navigation
9

Rebound® Hip

Rebound® Hip


HC040023

Låg profil och lätt konstruktion ger patientkomfort och skapar förutsättningar för hög compliance. Ortosen ger kontrollkraft samt effektiv, funktionell ROM-begränsningar för både extension/flexion samt abduktion/adduktion.

Indikationer

  • Höftproblematik som kräver rörelsebegränsningar i extension/flexion.
  • I preventivt/postioperativt syfte där det finns risk för höftdislokation.
  • Postoperativt efter kirurgi av gluteus maximus/hamstringsmuskulatur.
  • Postoperativt efter artroskopi vid impingement i höften (FAI, femoroacetabular impingement)

Beställningsinformation

Rebound Hip
 
Part# Description Orientation Sizing
980120RB Rebound Hip frame w/ adjustable hinge and softgoods Preset to left Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
980125RB Rebound Hip frame w/ adjustable hinge and softgoods Preset to right Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
980130RB Rebound Hip frame and softgoods Preset to left Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
980135RB Rebound Hip frame and softgoods Preset to right Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
980220RB Rebound Hip with hinge frame only Preset to left Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
980225RB Reboudn Hip with hinge frame only Preset to right Frame:  Universal Softgood: Universal fitting to 48" hip circumference
Rebound Hip Accessories
 
Part6# Accessory Size
980301 OR Kit Universal: Includes perenial pad, knee wrap, strap and foot protectors
980121RB Belt extender Softgood extender for 49"-67" hip circumference
RHK-100024 Rotation strap Universal size