Skip navigation
12

Axel, arm och hand

Mångsidiga, bekväma och enkla att tillpassa. Össurs produkter till övre kroppsdelar är utformade att maximera resultaten för ett brett spektrum av indikationer.