Skip navigation
9

RHEO KNEE® 3

RHEO KNEE® 3


HC060128

Nu med s.k. “weatherproof design”.

Den uppgraderade RHEO KNEE 3 anpassar sig efter brukaren på ett sätt som gör den till den mikroprocessorknäled, som kan erbjuda brukaren den mest naturliga knäfunktionen.

När gånghastigheten och aktivitetsnivån varierar, följer RHEO KNEE 3 med och gör sina justeringar automatiskt och löpande. Protesknäledens mjuka och snabba respons gör brukaren till en trygg, stabil och säker gångare.


 • Genom en s.k. “weatherproof design” klarar knäet av att utsättas för vattenstänk.
 • Avancerad aktuator och motståndskontroll säkerställer bästa möjliga motstånd, dvs mer support vid gång nedför trappa medan gång på plan mark kräver en minimal insats.
 • Enkel initiering av svingfasen möjliggör en mjukare gång, också vid de tillfällen då det är trångt och begränsat med utrymme.
 • Knäets förmåga till s.k. ”smart gait detection”, inklusive kinematisk sensorteknologi, säkerställer stabilitet och korrekt dynamisk respons i varje situation.
 • Magnetoreologisk teknologi möjliggör omedelbar respons vilket innebär att brukaren aldrig behöver ”vänta på knäet”.
 • Försedd med extensionslåsningsmekanism som gör att brukaren kan låsa knäet i full extension för ökad säkerhet och komfort vid särskilda förhållanden.
 • Avancerad extensionsfjädermekanism.
 • iOS-kompatibel: ÖSSUR LOGIC app i två nivåer, där en är avsedd för ortopedingenjören och en för brukaren.

Aktivitetsnivå

Impact LevelExample

Låg

Gång med eller utan hjälpmedel i en hastighet, inomhus och lite utomhus, t ex förflyttning i och runt hemmet.

Medel

Gång med möjligheten att växla gånghastighet och gångmönster, ”självsäker” gång utomhus.

Dynamic Solutions

The Össur Logic App enables professionals to easily adjust the functionality for each user and access valuable outcome reports. The app enables end-users to quickly check knee status and battery charge level.

Simplified Bluetooth Connection

The RHEO KNEE 3 now includes a Bluetooth Low Energy chipset that allows simple and robust wireless connection to Apple iOS devices (iOS8 or later).

Professional mode

 • Knee setup
  • Auto adjustment
  • Manual adjustment
  • Calibration
  • Sound and vibration
 • Activity reports
  • Walking speed distribution
  • Average walking speed
  • Step count

User mode

 • Battery charge remaining
 • Step count
 • Links to instructions for use

NOTE: License code required for professional access


About the Össur Logic App


The new Össur Logic, available free of charge on the App Store, has two modes of operation: The user mode allows the end-user to access important knee parameters such as battery status and step count. The expert mode allows intuitive set-up of the knee, with both automatic and manual parameter adjustment, sensor calibration and information on battery status, step count, firmware, etc. Össur Logic in expert mode also includes an option for generating Activity Reports.

Expert mode is only available for the healthcare professional with training from Össur.

NOTE: Össur Logic cannot be used with older versions of RHEO KNEE as those models do not include the Bluetooth Low Energy hardware required to communicate with iOS devices.

RHEO KNEE 3 Specifikationer

RHEO KNEE® 3 PRODUCTS_PRODUCT_INFORMATION
Amputationsnivå:

Transfemoral

Aktivitetsnivå: Låg till medel
Maximal patientvikt: 136kg
Bygghöjd: 236mm (9 1/4")
Flexionsvinkel: 120º
Aluminum chassi: Ja
Vikt: 1.61kg (3.56lbs)
Weatherproof
Enheten är s.k. ”weatherproof” och kan användas i våta och/eller fuktiga miljöer. Enheten får inte sänkas ner i vatten och inte heller utsättas för klor- eller saltvatten. Notera att äldre modeller av RHEO KNEE ej är s.k. ”weatherproof”

   Endast enheter som är märkta med denna ikon är s.k. ”weatherproof”.

Supportdokument