Össur - Life Without Limitations
Search website content

Produktöversikt - Ortos

Spinala lösningar

Össurs spinala produkter är anpassade för att möta de speciella behoven. Oavsett om det gäller trauma eller post-op är Össurs produkter att lita på.

Knä & Höft

Oavsett om det gäller ligamentskador, artros eller rehabilitering efter operation, hjälper Össur människor tillbaka till den verksamhet de älskar!

Fot och Ankel

Funktionell och kostnadseffektiva stöd för rehabilitering av de flesta stukningar, frakturer och traumatiska skador.

Arm och Axel

Ett brett utbud av produkter där den gemensamma nämnaren är användarvänlighet och bästa support

Hand

Ett brett utbud av handprodukter där den gemensamma nämnaren är användarvänlighet och bästa support

Katalog för Handterapi

Titta i vår katalog, eller ladda ner Össurs handkatalog för information om hela vårt sortiment i norden. Du kan även ladda ner "Handkirurgiskt kvalitetsregisters (HAKIR) mätmanual" som är en nationell manual för rörelse- och styrkemätning av armbåge, underarm och hand.

Hand Produktkatalog SE

Katalog för nedladdning
Hand

Hakir Mätmanual
HAKIR Mätmanual

Ortoskatalog 2015

Bläddra igenom vår online-katalog, eller ladda ned en katalog för information om hela vårt sortiment av ortosprodukter i norden.

 Ortos Produktkatalog SE

Katalog för nedladdning

Ortos

Ortoosit