Skip navigation
9

Att arbeta på Össur

Össur är ett globalt företag som är fast beslutet att höja ribban i branschen allt högre. Detta genom en kraftfull kombination av innovation, bättre produkter och en utmärkt service. En av de viktigaste tillgångarna i ett högteknologiskt företag är kunskapen hos sina anställda. Verksamheten i Össur täcker ett brett fält och det är därför viktigt för företaget att ha ett brett spektrum av begåvade människor.

En trevlig arbetsmiljö

Össur strävar efter att skapa en miljö som är både stimulerande och utmanande. Att arbeta på Össur innebär en utmaning och det ligger i allas händer att skapa förutsättningar att uppnå optimala resultat.

Våra värderingar

Företaget Össur präglas av initiativ, ambition, driv och samarbete. Det är viktigt att alla anställda är engagerade i den aktuella kulturen. Össurs kärnvärden är: ÄRLIGHET, SPARSAMHET och MOD vilket återspeglas i allt vi gör. Oavsett kontinent!

Expertis

Össur verksamhet har expanderat under de senaste åren, vilket gör att fler medarbetare med olika kompetens alltid eftersöks. Företaget sysselsätter personer med olika erfarenheter och olika bakgrunder, vilket gör vår miljö mer intressant. Cirka 60% av de anställda i Össur har en universitets- eller yrkesutbildning i ryggen, vilket samlar en otrolig mängd kunskap, för alla att ta del av.